OM

Vad vi gör

Föreningen God livsmiljö Hylte

Vi är en förening med drygt 200 aktiva medlemmar med målsättningen att bevara den goda livsmiljön i Hylte kommun.


Med mångårig och grundliga kunskaper om vindkraftens hälsoeffekter på människor och natur, har vi bemött myndigheter och berörda makthavare med saklighet och de senaste rönen inom området.

Sammarbete

Vi har kontakt och sammarbetar med orgnisatoner i våra grannkommuner.


Vi har haft representation i paraplyorganisationen Svenskt Landskapsskyds styrelse, som vi har ett tätt sammarbete med.

Ett friskt liv i en god miljö